domingo, 14 de diciembre de 2008

Què és l'Art? [Convencionalismes]

Al meu parèixer: «Art és qualsevol interpretació de la realitat amb un fi determinat» Tan si, cerquem crear alguna cosa què impacte per la seua bellesa com pel seu significat. Qualsevol imatge pot ser artística per ella mateixa des del moment que hom la considera "Art". Ara bé, la qualitat que la caracteritza, depenent d'un criteri seriós, serà la que taxarà el valor artístic de la imatge en qüestió

A mi parecer: «Arte es la interpretación de la realidad con un fin determinado» Da igual si queremos crear un elemento que impacte por su belleza como por su significado. Cualquier imagen puede ser artística por ella misma des del momento que la consideramos "Arte". Otra cosa es la calidad que la caracteriza, dependiendo de un criterio serio, será la que tasará su valor artístico.

El perquè del Bloc

Aquest bloc, encara que reuneix idees i escrits vells, naix en el moment que la meua amiga Maria José em suggereix que li escriga un breu apunt per al seu llibre. És en ixe moment quan m'en adone que tinc tantes coses que dir però sóc tan torpe a l'hora d'expressar-ho...

Este blog, aunque reune viejos escritos e ideas machacadas, nace en el momento que mi amiga Maria José me sugiere que le escriba un apunte para su libro. Es en ese momento cuando me doy cuenta que tengo tantas cosas que decir pero soy tan torpe a la hora de expresarlas...

El perquè de L'artista «fracassat»

Sóc una artista fracassada perquè no em dedique professionalment a l'Art.

Definició de «fracassat»:


SEGONS EL DICCIONARI DE LA LLENGUA:
1 adj Frustrat, fallit.
2 adj i m i f Dit de la persona que ha fracassat

Fracassat:
[1864; de l'it. fracassare 'destrossar, esmicolar', der. de l'ant. cassare 'trencar', pres del fr. casser, íd., ll. quassare 'fer trossos'; potser arribà a través del cast. fracasar, també italianisme]

v intr No tenir èxit, no reeixir en una empresa, etc

Doncs com artista això és el que m'ha passat: no he tingut exit, no he reeixit en l'empresa de l'art. Però... i que te de mal? que jo sapiga res. No té perquè ser dolent: si ú fracassa en un empresa en comença altra i a continuar en la vida...


Soy una artista fracasada porque no me dedico profesionalmente al arte.

Definición de «fracasado»:

SEGUN EL DICCIONARIO DE LA LENGUA:
Fracasar:
 1. intr. No tener éxito:
  su última novela ha fracasado.
 2. Frustrarse, tener resultado adverso, no llegar a buen fin:
  se lamentaban de que su plan hubiese fracasado.
Fracasado, da:
 1. adj. Que no tiene éxito:
  obra fracasada.
 2. Que está desprestigiado a causa de los fracasos padecidos:
  se siente fracasado en su profesión. También s.:
  no deberías tomar ejemplo de él porque es un fracasado.

Pues como artista eso es el que me ha pasado: no he tenido éxito, no he salido adelante... Pero... y ¿que tiene de malo esto? Que yo sepa nada. No tiene porqué ser maligno. Si uno no tiene éxito en una iniciativa empieza otra y ya está.

[Y con esto demuestro que también se hablar en castellano]